စစ်ဗျူဟာလက်နက်များနဲ့ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ရေး လက်နက် ( ၁၀ ) မျိုး